Ruda darniowa / Bog ore
search
  • Ruda darniowa / Bog ore

Ruda darniowa / Bog ore

500,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

  Dostawa

Elektroniczna wysyłka email

Na zamówienie/On prior order

Ruda darniowa - to skała osadowa powstała ze słabo krystalicznych agregatów mineralnych, w których skład wchodzą kwarc, goethyt, syderyt, lepidokryt, skalenie, a także uwodnione tlenki i wodorotlenki żelaza, tlenki manganu, materiały węglanowe i fosforanowe. Na porowatą strukturę rudy składa się również substancja organiczna – ze skamieniałych szczątków roślinnych – częściowo zastąpiona przez żelaziste węglany. Przybliżony skład litologiczno-chemiczny, jednej z nich:

tlenku żelaza (Fe2 O3) — 58,08% tlenku   manganu (Mn2O3) — 1,35% węglanu wapnia — 0,92%    węglanu magnezu (MgCo3)— 0,26%, kwasu fosforowego (PO5)—2,47%    krzemianu (SiO3) rozpuszczalnego — 3,64%    piasku białego, miałkiego — 10,70% wody — 19,38%  kwasu  węglowego, arszenikowego i pory — 3,20%.

A więc ma ogromny potencjał do zastosowania w ochronie zabytków, a nawet w rolnictwie. 500zł. za 5 kg.

Bog ore is a sedimentary rock formed from weakly crystalline mineral aggregates, which include quartz, goethite, siderite, lepidocrite, feldspar, as well as hydrated iron oxides and hydroxides, manganese oxides, carbonate and phosphate materials. The porous structure of the ore also consists of organic matter - from fossilized plant debris - partially replaced by ferric carbonates. Approximate lithological-chemical composition of one of them:

iron oxide (Fe2 O3) - oxide 58.08%     manganese (Mn2O3) - 1.35%, calcium carbonate - 0.92%,  magnesium carbonate (MgCo3) - 0.26%,  phosphoric acid (PO5) —2.47%,   soluble silicate (SiO3) - 3.64%,   sand white, fine - 10.70%, water - 19.38%, acid carbon, arsenic and leeks - 3.20%.

So it has great potential for use in the protection of monuments, heritage and even in agriculture. 500zł for 5kg.

1 Przedmiot
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.